Preview Mode Links will not work in preview mode

DOMatorka

Mar 5, 2024

Dominika Olszyna ponownie spotyka się w studio z Dorotą Peretiatkowicz oraz Katarzyną Krzywicką-Zdunek z duetu Socjolożki.pl. Tym razem nie są jednak same — dołącza do nich charyzmatyczny i zdolny Kuba Tomaszczyk, czyli najmłodszy zwycięzca MasterChef w Polsce. W menu ich ciekawej rozmowy znalazły się...