Preview Mode Links will not work in preview mode

DOMatorka


Nov 6, 2023

Jak uciec od idealistycznego obrazu miłości i czy słusznie to właśnie kobiety nazywane są "łowczyniami" uczuć i relacji? Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Aż 36 proc. mężczyzn przyznało, że największą moc daje im partnerka, ale czy faktycznie wiemy, czego od siebie wzajemnie oczekujemy? Dominika Olszyna-Kniaź stara się dojść do źródła definicji miłości z socjolożkami: Dorotą Peretiatkowicz oraz Katarzyną Krzywicką-Zdunek.