Preview Mode Links will not work in preview mode

DOMatorka


Dec 13, 2023

Czy młodzi dorośli są grupą, którą doceniamy? Czy obraz "Generacji Z" powinno się odczarowywać? Co mówią o nich starsze pokolenia? W najnowszym, i przy okazji ostatnim, odcinku tego sezonu "DOMatorki" Dominika Olszyna wraz z socjolożkami — Dorotą Peretiatkowicz oraz Katarzyną Krzywicką-Zdunek pochylają się nad tematem tych, którzy próbują odnaleźć się w dzisiejszym świecie: pokoleniu naszych dzieci lub nawet młodszych znajomych.