Preview Mode Links will not work in preview mode

DOMatorka


Dec 5, 2023

Czego pragną milenialsi i czy stereotypy o tym, że są nieszczęśliwym pokoleniem, mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości? Jakie roczniki należą do tego grona? W dzisiejszym odcinku redaktorka naczelna Onet Lifestyle — Dominika Olszyna wraz z socjolożkami Dorotą Peretiatkowicz oraz Katarzyną Krzywicką-Zdunek pochylają się nad tematem pokolenia, z którym wiązano ogromne nadzieje.