Preview Mode Links will not work in preview mode

Försvarsmaktspodden

Apr 10, 2024

I det här avsnittet möter vi Klara Ljungberg, utbildningsansvarig på stiftelsen Expo.

Idag tar antidemokratin nya vägar, och demokratiska värden urholkas på olika håll. Grupper ställs mot varandra. Vi behöver skapa förståelse för varandra, och för de mekanismer som ligger bakom strömningar och åsikter....


Mar 15, 2024

I det här avsnittet möter vi överste Ella Carlsson, rymdchef på Försvarsmakten. Ella är också doktor i fysik, och intresset för rymden startade när hon första gången såg Star wars. Och fascinationen håller i sig! Vi samtalar om vad det innebär att arbeta med försvar i rymden, och hur utvecklingen inom det...


Mar 6, 2024

I det här avsnittet möter vi Hanna Olofsson, stabschef på SOFF (Säkerhets- och försvarsföretagen). Medlemsföretagen i SOFF arbetar för Sveriges fred, frihet och säkerhet. När den civila sektorn samverkar med försvarssektorn så breddar vi vår kompetens och stärker varandra. Det är bra för hela Sverige.

I...


Feb 14, 2024

Generalmajor Jonny Lindfors är Sveriges arméchef, och i det här avsnittet beskriver han sitt uppdrag och den svenska arméns roll och arbete. Han beskriver också hur vi tillsammans bygger ett starkt totalförsvar där alla känner delägarskap i vårt samhälle och i försvaret av våra fri- och rättigheter, av...


Feb 2, 2024

Shade Amao är verksamhetsutvecklare på Fryshuset och jobbar med konflikthantering och attitydförändring i projektet Vi behövs. Vi behövs är en myndighetsfinansierad satsning på att stötta unga i krishantering och demokratiska processer på olika sätt. Shade ser ett stort behov av att närma samhällets...