Preview Mode Links will not work in preview mode

Försvarsmaktspodden


Dec 15, 2023

Ida Texell är kommundirektör i Upplands bro norr om Stockholm. I det här avsnittet beskriver Ida hur arbetet i kommunen ser ut, och hur en fungerande och stark kommunal trygghet kan stärka totalförsvaret. Ida beskriver också sitt eget engagemang och sina drivkrafter för att bidra till ett tryggt och inkluderande samhälle – ett samhälle som står starkt även i utmanande situationer.