Preview Mode Links will not work in preview mode

Cyberskiftet


Nov 30, 2023

 

RTS lanserar "Cyberskiftet" – en podcast om AI, cybersäkerhet och grön IT  

Tvåhundratusen år, så gammal är vår hjärna, lika länge har den varit den mest framstående intelligensen på planeten. Under 1940-talet lägger Alan Turing grunden för AI med Turingtestet, designat för att bedöma om en maskin kan simulera mänskligt beteende. 1956 blir världen introducerad till begreppet “artificiell intelligens” och människan är inte längre ensam på toppen. Nu, när vi står inför en överväldigande AI-revolution, är teknikens inverkan på vår vardag omöjlig att ignorera. Etiska överväganden och reglering är brännande frågor. 2024 står vi på tröskeln till ett avgörande skifte där de beslut företag fattar idag sätter kursen många år framåt.  

Podcasten som belyser AI:s framtid och utmaningar 
"Cyberskiftet" är en ny podcastserie från RTS som utforskar AI, cybersäkerhet och grön IT med fokus på dess växande inverkan på näringslivet. I premiäravsnittet delar Patrick Couch, AI-expert från HPE, och Bjarne Santesson, medgrundare till RTS, sina insikter om AI:s möjligheter och risker för företag. Podcasten ger lyssnaren en djupare förståelse för AI:s förmågor och begränsningar och hur företag kan balansera dessa för att uppnå framgång i en AI-dominerad framtid.  
 

 

Vilka är RTS
RTS (en del av Advania) är en rådgivande partner med spetskompetens inom IT-infrastruktur och digitalisering. Med djup kompetens inom innovativ teknik och strategiska partnerskap med ledande IT-leverantörer möjliggör vi för företag och organisationer att lyckas med sin digitala transformation.

Tillsammans levererar vi affärsvärde anpassat efter våra kunders unika digitaliseringsbehov.

https://rts.se

https://www.advania.se