Preview Mode Links will not work in preview mode

Onet Audio Specials


Feb 20, 2024

Géza Jeszenszky były dyplomata i minister spraw zagranicznych Węgier, w rozmowie z Witoldem Juraszem dzieli się przemyśleniami na temat obecnej sytuacji politycznej na Węgrzech, a ocenia ją z perspektywy swojego bogatego doświadczenia politycznego i historycznego. Mówi o "nieliberalnej demokracji", analizuje przyczyny i konsekwencje zmian politycznych w Europie i na świecie. Porusza kwestie rosnącego poparcia dla skrajnej prawicy, kryzysu demokracji, a także wpływu migracji i poprawności politycznej na współczesną politykę. Były szef MSZ Węgier odnosi się też do sytuacji w Polsce po wyborach, zastanawiając się nad strategiami postępowania z partiami prawicowymi i podkreślając znaczenie kompromisu w polityce.

W kontekście międzynarodowym Géza Jeszenszky wyraża swoje opinie na temat konfliktu w Ukrainie, relacji z Rosją, a także przyszłości NATO i Unii Europejskiej w obliczu potencjalnych zmian na scenie politycznej USA.