Preview Mode Links will not work in preview mode

Komisja Śledcza


Feb 10, 2024

Wszystko wskazuje na to, że dni posła PiS Pawła Jabłońskiego, byłego wiceministra spraw zagranicznych oraz analityka Ordo Iuris, są w komisji kopertowej policzone. Pytanie tylko: na co liczą członkowie komisji, reprezentujący nową władzę?