Preview Mode Links will not work in preview mode

Komisja Śledcza


Feb 3, 2024

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych spotkała się na posiedzeniu zamkniętym, niejawnym dla dziennikarzy i opinii publicznej. Przemysław Czarnek sądził, że wytropił spisek.