Preview Mode Links will not work in preview mode

Darwins Stege


Oct 11, 2019

Michael Burdett, Assistant Professor in Christian Theology vid Nottingham University, i ett samtal om hur vetenskap formar vår framtid och tro. Under Vetenskapsfestivalen 2019 deltog Burdett i ett panelsamtal om Gud, vetenskap och AI. I podden möts Pontus Nilsen, präst i Oscar Fredriks församling, och Burdett i ett mindre sammanhang som handlar både om hans bakgrund, intresse för teologi och tankar kring hur drömmar är kärnan till både teknisk utveckling och ”ultimat mening”.