Preview Mode Links will not work in preview mode

Darwins Stege


Oct 14, 2020

Ett spännande samtal om kunskap, research waste och tro som en rationell process. Morten Sager, lektor i vetenskapsteori på Göteborgs Universitet, är gäst i Darwins stege. En podcast där vetenskap och religion möts, som leds av prästen Pontus Nilsen.