Preview Mode Links will not work in preview mode

Darwins Stege


Jun 20, 2022

Maria Bergius och Pontus Nilsen pratar med KG Hammar om Albert Schweitzers upptäckt om den historiske Jesus agenda, förutsägelser och dess betydelse för Svenska kyrkan. En fråga som resonerades om på ett seminarium under vetenskapsfestivalen 2022 tillsammans med Cecilia Wassén och Gunnar Samuelsson. Om det och mycket annat spännande som en ovanligt aktiv pensionerad ärkebiskop håller på med handlar detta det trettonde avsnittet av podden.