Preview Mode Links will not work in preview mode

Darwins Stege


Jan 10, 2023

Även om det finns alternativa tolkningar också inom akademin är mainstreamuppfattningen bland Nya testamentet-forskare idag att Jesus faktiskt hade fel i en central fråga i sin undervisning om Guds rike. Hur hjälper en sådan insikt oss i kyrkan idag? Cecilia Wassén är docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet. Våren 2022 medverkande hon i ett seminarium som Svenska kyrkan anordnade under Vetenskapsfestivalen och i samband med det besöket spelades också detta, det femtonde avsnittet, av podden in.