Preview Mode Links will not work in preview mode

Darwins Stege


Jun 1, 2023

Anja Karlsson Franck är universitetslektor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. Detta är en inspelning från en livesänd podd från Nordstans scen under Vetenskapsfestivalen i april. Samtalet med prästerna Maria Bergius och Pontus Nilsen handlade bland annat om huruvida det i framtiden kommer gå att skämta om allt, varför det förbjudna är så lockande och om vi ändå inte vill ha vissa gränser för vad som är okej att skämta om.