Preview Mode Links will not work in preview mode

Darwins Stege


Jun 10, 2022

Susanne Wigorts Yngvesson är professor i etik vid Enskilda högskolan i Stockholm. Hon forskar i huvudsak kring två fält. Det ena är etiska, filosofiska och teologiska aspekter av övervakning. Det andra är rättighetsorienterade frågor om medieetik och religionsfrihet/samvetsfrihet. Susanne har också tillsammans med Rikard Roitto redigerat och skrivit i boken; ”Teknoteologi – AI och människans villkor”.
Poddens tolfte avsnitt handlar om framtiden utifrån den israeliske historikern Yuval Noah Hararis bok ”Homo Deus – En kort historik över morgondagen”. Samtalet berör både scenarier som ligger mer nära i tiden och även hur det kan se ut om några tusen år när ny teknik och annan forskning ännu tydligare påverkar våra liv och erfarenheten av helighet i skapelsen. Med i det här samtalet och i framtida Darwins stege-samtal är också Maria Bergius, präst i Domkyrkan i Göteborg. Ett tillskott som  vi är mycket glada för.