Preview Mode Links will not work in preview mode

BBD - Veckans Viktigaste Investeringspodd


Jan 6, 2023

Rasmus Järborg är vVD och produktchef på Nordnet. Under de senaste åren har handeln på börsen förändrats rejält. I de mindre bolagen domineras handeln av digitaliserade privata investerare. Att de är digitaliserade innebär att de inte får råd och har begränsad tillgång till traditionell analys. Analysen och rådet har ersatts för många privata investerare av kommunikation i sociala medier och nya tjänster som Shareville. Vi kan säga att sparandet blir demokratiserat. Nordnet har cirka 1,7 miljoner kunder och Rasmus är i centrum för vad de kundern får tillgång till för produkter. Vi träffar Rasmus för att prata om dels hur han hamnade i centrum på Nordnet och dels hur han ser att erbjudandet utvecklas framåt.

 

Länk till BBDs investerarbrev:

www.bankingbydaniel.se/prenumerera

 

Disclaimer:

BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.