Preview Mode Links will not work in preview mode

BBD - Veckans Viktigaste Investeringspodd


Apr 17, 2023

Mattias Carlsson är tillbaka i studion för att gå igenom TF Banks kvartalsrapport för det första kvartalet 2023. Efter en period med stort fokus på inflation och risker i banksektorn är det intressant att höra mer om hur TF Bank hanterat dessa och andra frågor under kvartalet. Podden leds som vanligt av Daniel Ljungström.

 

Du hittar podden ”Banking by Daniel” där man normalt hittar poddar!

 

Disclaimer:

BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.