Preview Mode Links will not work in preview mode

FORBEDRINGER

May 17, 2022

Kan noget så koldt som data forenes med de varme hænder, vi møder i sundhedssektoren? Ja, mener eksperterne inden for forbedringsarbejde, som i dette afsnit kommer med eksempler på, hvordan data kan skabe mere værdi for både patienter, borgere og personale.

I podcasten FORBEDRINGER undersøger vi, hvordan vi kan...


May 10, 2022

Hvordan skaber du dig et overblik over afdelingens patienter eller beboere, og hvordan visualiserer du de udfordringer, I skal forbedre? Jo, I kan jo gøre brug af noget så analogt som tavler. Tavler, der gør det nemmere for alle at blive en del af det daglige forbedringsarbejde.

I podcasten FORBEDRINGER undersøger...


May 3, 2022

Hvad kan en bilfabrik i Japan lærer et hospital i Danmark? Og hvad mener chefen, når hun siger "Jeg går gemba nu"? At være praksisnær kan have stor betydning for, hvilke problemer der bliver opdaget, og hvilke løsninger der kommes på - i dette afsnit undersøger vi, hvordan ledere kan komme helt tæt på dér,...