Preview Mode Links will not work in preview mode

Skärpt läge

Jun 30, 2022

Vad har en komiker, en räddninghundförare och en fredsaktivist gemensamt?

Jo, de har alla åsikter om vad i Sverige som är värt att försvara och begreppet försvarsvilja – ett viktigt fundament för både det civila och militära försvaret.

I det första avsnittet av Skärpt läge vrider och vänder Mikael...