Preview Mode Links will not work in preview mode

Fra Verdensmål til Virksomhedskultur


Aug 1, 2022

Ny Podcast med politikeren og rådgiveren Per Ørum som handler om hvordan man med hjælp fra FNs Verdensmål kan gøre en forskel. Per Ørum har en mission om at inspirere virksomheder til at tage samfundsansvar i en tid, hvor kommunikation meget handler om at løse samfundets fælles udfordringer. I den sammenhæng ser Per Ørum FNs Verdensmål som et redskab, der kan påvirke kulturen i virksomhederne positivt.