Preview Mode Links will not work in preview mode

Znamy się z żużla

Jan 26, 2024

— Na dzisiaj Stowarzyszenie Przyjaciół Żużla takich środków nie ma, a spółka, która powstała i która się chce nazywać Speedway Kraków, a która powstała z działaczy stowarzyszenia, raczej opiera się na tym, co można pozyskać, a nie na tym, co zostało już pozyskane. Mówię tutaj o konkretnych...