Preview Mode Links will not work in preview mode

School van de Ziel Podcast

Apr 1, 2023

Onderneem je volledig in alignment met je Ziel?

En hoe weet je dat?

 

In deze episode deel ik een groot inzicht met je.

Waarmee ik je wil behoeden voor een grote neerwaartse spiraal van twijfel aan jezelf.

Dit was een grote doorbraak voor mij.

 

Want als het nog niet helemaal stroomt in je Soul Business, is dat het...