Preview Mode Links will not work in preview mode

Sekielski. Po prostu


Mar 17, 2023

Rządowy program "willa dla swoich" to kolejny przykład systemowego uwłaszczania się partyjnej nomenklatury na państwowym majątku. W oparciu o zasady klientelizmu i partykularyzmu Jarosław Kaczyński stworzył modelową kleptokrację, w której interes grupy trzymającej władzę opiera się na korupcjogennej dystrybucji łupów.