Preview Mode Links will not work in preview mode

Sekielski. Po prostu


Mar 21, 2023

Zabawy i gierki uskuteczniane przez polityków opozycji mogą wydawać się całkowicie niezrozumiałe i prowadzić do silnej przedwyborczej konfuzji u wszystkich tych, którzy chcieliby zmiany rządów w Polsce. Szukając kogoś, kto być może na świeżo i z dystansu spojrzy na scenę polityczną, postanowiłem porozmawiać ze sztuczną inteligencją (SI).