Preview Mode Links will not work in preview mode

Grønne Gymnasier

Jan 4, 2023

Den grønne omstilling handler ikke kun om vores bygninger, men også om, hvordan vi forandrer undervisningen henimod en mere bæredygtig praksis. Dér har skoler og organisationer i Berlin en længere erfaringshorisont, som de deler ud af i denne podcast, lavet i forlængelse af en studietur til Berlin i november 2022,...


Jan 4, 2023

Omstillingen henimod mere bæredygtighed handler især om at få specialiseret og aktuel viden ud på gymnasierne. Det sker oftest ved at skabe levende samarbejder med NGO'er, firmaer eller organisationer, der har fokus på den grønne omstilling. Hvad skal der til for at få skabt sådanne frugtbare samarbejder? Det...


Jan 4, 2023

For at gymnasiets fag får et bæredygtigt fokus ind i undervisningen skal vi have mere fokus på efteruddannelse. Hvilke erfaringer er der allerede er gjort i Berlin, hvor der findes flere organisationer, der har fokus på efteruddannelse. Én af dem er SchülerinnenUni Nachaltigkeit + Klimaschutz på Freie...