Preview Mode Links will not work in preview mode

May 22, 2023

I podcastens første del taler vi om den sunde og den usunde mor og om hvorfor eventyret om Snehvide stadig har et dybt budskab til os. 

"Min mors datter" er en fortælling om mor/datter relationer, der ikke er kærlige eller velfungerende. Om rovdyr og usunde mødre der ikke magter at elske deres døtre og om døtre, der derfor tilføjes store sår. 

Er en kvinde såret i sit morfelt, er hun såret i sit allerinderste, Det er at sammenligne med at have fået et stykke troldglas i laget, hvor det menneskelige felt og sjælen smelter sammen. Afhængigt at sårets beskaffenhed og troldglassets størrelse, vil det være mere eller mindre vanskeligt for hende at vedkende sig sin kraft og sætte den i anvendelse, relationer vil være smertefulde – selv kærlighedsforhold og nære relationer med en partner

Er såret særligt dybt, vil det holde kvinden fanget og blive de tremmer hun oplever verden igennem. De fleste sår er nedarvede – de tilføjes ikke altid ud af ondskab og et ønske om at skade, men opstår fordi moderen selv er fortæret af sit sår og langer ud i blind smerte efter sin datter – dermed såres datteren og såret gives videre i slægten. Gives sårene ureflekterede videre, vil de med tiden fortære både kraften i kvinden, men også livsdueligheden i en slægt.

Dette er fortællingen om arven i den kvindelige slægt – hvor lys, skygger, sår, kærlighed og frygt gives videre generation efter generation, indtil en kvinde SER slægtens arv og vælger at gøre op med den og dermed tager ejerskab over sin urkvindelige kraft.

Køb bogen "Min mors datter" her: "Min mors datter"

Hvis du vil være klogere på destruktive mor-datter relationer, er workshoppen her måske noget for dig https://tanjaeskesen.dk/din-mors-datter/

Du kan  bestille tid til en samtale her : https://tanjaeskesen.dk/konsultation/

Vært: Tony Evald Clausen - du kan læse mere om Tony her

Podcasten er produceret af MenneskeKenderen.