Preview Mode Links will not work in preview mode

Polisutbildningspodden

Sep 27, 2023

Nu är polisutbildningspodden äntligen tillbaka efter ett sommaruppehåll. Lovisa har sommarjobbat och Hjalmar har påbörjat sin aspiranttjänstgöring. Vi diskuterar kring handlingsplaner på aspiranten och svarar på lyssnarfrågor från instagram. Vi avslutar med att eftersöka en ny kollega till...