Preview Mode Links will not work in preview mode
Detta är podden för dig som vill veta allt om hur du lyckas med appar. Här får du konkreta råd från början till slut. Du får möta företag som berättar om sin app och lärdomar från utvecklingsarbetet. 
 
Bakom podden står Appbyrån Webking. Webkings vision är att förenkla människors liv med hjälp av modern teknik och innovativa lösningar.

Nov 22, 2022

Här berättar Per Holknekt om Skuldra. Det digitala verktyg i form av en webbapplikation som vi utvecklat, som blir ett mycket effektivt verktyg till landets skuldrådgivare. Där Skuldra snabbt ger en överblick av privatpersoners kritiska skulder, med syfte att direkt sätta igång en konkret plan mot en ordnad och...