Preview Mode Links will not work in preview mode

فرمول ۱ فارسی

Oct 26, 2023

این هفته فرمول یک به اولین خانه دائمی اش در امریکا اومد تا در برابر بیشتر از ۴۰۰ هزار تماشاچی مشتاق، شمه هایی از نزدیک‌ شدن تیم ها به ردبول رو به نمایش بزاره. هر چند در اخر نه...


Oct 15, 2023

مسابقه قطر به لطف فرمت اسپرینت و فشار محیطی غیرقابل تحمل برای ماشین ها تبدیل به مسابقه ای غیر قابل پیش بینی شد که هواداران رو تا لحظه آخر پای مسابقه نگه داشت. ما تو این اپیزود به