Preview Mode Links will not work in preview mode

Här möter du intressanta personer från börsnoterade företag.

Börsvärlden är en finansiell nyhetskanal och modern “konceptbyrå” med en målsättning att sticka ut i det finansiella mediebruset och ge dig informationen som du inte läser i övrig finansmedia.

Jun 27, 2022

Vi möter Christian Jansson, VD på GIAB, som berättar historien bakom företaget. GIAB (Godsinlösen Nordic AB) utvecklar och implementerar cirkulära affärsmodeller. Affärsidén är att öka varors, produkters och komponenters ekonomiska värde. Genom återbruk bidrar GIAB till effektivare resursutnyttjande, något som i sin tur främjar en mer hållbar framtid. GIAB köter allt från logistik, bedömning och gradering av produkter, reparation eller rekonditionering och slutningen återför GIAB produkterna till mest lämpliga försäljningskanal. Christian berättar om utmaningar, möjligheter och vad han tror om framtiden för GIAB.

https://www.giabnordic.se