Preview Mode Links will not work in preview mode

Natti, Natti

Nov 21, 2022

Sov med månen. Natti, Natti.

 

Musik: Maria Marcus

Natti,Natti är en produktion av Poddagency


Nov 14, 2022

"Välsigna årets gröda
Och vattna du vårt land.
Giv oss nödtorftig föda,
Välsigna sjö och strand.
Av himlen drype fetma,
Bespisande vår jord,
Och flöde nådens sötma
Till oss av livets ord."

-Psalm från år 1695 med text av Israel Kolmodin

 

Musik: Maria Marcus

Natti,Natti är en produktion av


Nov 7, 2022

"Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg...