Preview Mode Links will not work in preview mode

Natti, Natti

Nov 20, 2023

"I tusen år så byggde de med omotståndlig tro
och så blev Vintergatan byggd en strålig stjärnebro
som famnar himlens högsta valv och zodiakens ban
och binder samman strand vid strand av rymdens ocean."

Ur "Vintergatan" av Zacharias Topelius

 

kontakt: info@poddagency.com

Natti, Natti är en produktion av


Nov 13, 2023

Är det för tidigt eller för sent eller för Nu?
 
 
 
Natti, Natti är en produktion av Poddagency