Preview Mode Links will not work in preview mode

Natti, Natti

May 17, 2023

Skönhet.. Detta älskvärda och förgörande på samma gång..

 

Musik: Maria Marcus

Natti, Natti är en produktion av Poddagency


May 3, 2023

"Sorlar, sorlar, susar

 sommarregnets sorl

 alla trädens våta blad

 och knoppar gråta

 dropp – dropp – dropp

och därnedan rusar

bäck i sorl och porl

bäck i sorl."

-Gustaf Fröding (Regn)

 

 

 

Musik: Maria Marcus

 

Natti, Natti är en produktion av Poddagency