Preview Mode Links will not work in preview mode
Detta är podden för dig som vill veta allt om hur du lyckas med appar. Här får du konkreta råd från början till slut. Du får möta företag som berättar om sin app och lärdomar från utvecklingsarbetet. 
 
Bakom podden står Appbyrån Webking. Webkings vision är att förenkla människors liv med hjälp av modern teknik och innovativa lösningar.

May 9, 2022

Robert och Johan utgår från guiden ”14 saker du måste förbereda innan din app kan lanseras hos Google och Apple”. Just detta tycker många är krångligt, och här går vi steg-för-steg igenom publiceringsprocessen. Guiden finns på www.webking.se/guider