Preview Mode Links will not work in preview mode
Detta är podden för dig som vill veta allt om hur du lyckas med appar. Här får du konkreta råd från början till slut. Du får möta företag som berättar om sin app och lärdomar från utvecklingsarbetet. 
 
Bakom podden står Appbyrån Webking. Webkings vision är att förenkla människors liv med hjälp av modern teknik och innovativa lösningar.

Aug 1, 2022

Robert, Patrik och Tommy berättar i det här avsnittet om en apps underhålls- och driftkostnader. Om en apps fasta kostnader, till exempel för lagring, domäner och certifikat. Men också om kostnader för externa tjänster, där vi nämner Bank-ID, Freja, Swish, Klarna och liknande. Ett avsnitt som tar upp ett ämne som många inte tänker på, men som är viktiga att ha i åtanke redan från början. God lyssning!