Preview Mode Links will not work in preview mode
Detta är podden för dig som vill veta allt om hur du lyckas med appar. Här får du konkreta råd från början till slut. Du får möta företag som berättar om sin app och lärdomar från utvecklingsarbetet. 
 
Bakom podden står Appbyrån Webking. Webkings vision är att förenkla människors liv med hjälp av modern teknik och innovativa lösningar.

Aug 29, 2022

Martina Åstrand skapade en digital Mitt första år-bok. Det är en mobilapp som hjälper föräldrar att fota, dokumentera och bevara minnen av sina barns första levnadsår. Martina berätta om hur idén kom till och lärdomar på vägen med att ta fram appen Underbara Unge.