Preview Mode Links will not work in preview mode

Detta är podden om ekomodernism. Ekomodernisterna är en partipolitiskt obunden miljörörelse som bygger på tanken att mänskligt välstånd och miljömässig, ekologisk och klimatmässig hållbarhet både är möjliga och nödvändiga att förena.

Snarare än att motsätta oss all mänsklig påverkan på miljö och ekosystem ser ekomodernismen behovet av att använda ekonomisk tillväxt, modern teknik och ny kunskap som verktyg i kampen mot miljöproblemen.


Jun 16, 2022

Vi gästas av Johan Bladh, senior rådgivare på Energiföretagen, och pratar om hur det står till med dagens vattenkraft, om den kan bidra till energiomställningen och i så fall hur.


Jun 15, 2022

Kärnkraftsingenjören Alborz Azadrad pratar om myter kring kärnkraften, och om säkerhetsprocesser för att skydda människor och miljö från oplanerade eller oväntade allvarliga händelser.

Alborz Azadrad Civilingenjör i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola. 


Jun 14, 2022

Jessica Eek är den politiskt aktiva sjuksköterskan som ser energifrågan som en förutsättning för ett välfärdssamhälle då energifattigdom får miljöfrågorna att blekna i utvecklingsländerna.


Jun 13, 2022

Vi pratar planerbarhet, ekonomi och långsiktiga spelregler för kärnkraften med Energiföretagens Carl Berglöf, och vilken påverkan den har för ett välmående energisystem.