Preview Mode Links will not work in preview mode

Detta är podden om ekomodernism. Ekomodernisterna är en partipolitiskt obunden miljörörelse som bygger på tanken att mänskligt välstånd och miljömässig, ekologisk och klimatmässig hållbarhet både är möjliga och nödvändiga att förena.

Snarare än att motsätta oss all mänsklig påverkan på miljö och ekosystem ser ekomodernismen behovet av att använda ekonomisk tillväxt, modern teknik och ny kunskap som verktyg i kampen mot miljöproblemen.

Aug 30, 2023

We meet 18-year-old Ia Aanstoot, who started the "Dear Greenpeace" campaign against Greenpeace due to their opposition to nuclear power, which was deemed sustainable by the European Parliament in 2022. Ia believes that nuclear power, along with wind and solar energy, is essential to respond to climate change and reach...


Aug 30, 2023

Vi möter 18-åriga Ia Aanstoot som startat kampanjen ”Dear Greenpeace” mot Greenpeace på grund av deras motstånd mot kärnkraft som ansågs hållbar av Europaparlamentet 2022. Ia anser att kärnkraft, tillsammans med vind- och solenergi, är avgörande för att bemöta klimatförändringar och nå Parisavtalets...