Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna

Apr 11, 2024

Att konsekvent jobba med huvudbudskap kräver inte en så liten smula tålamod. Och vad behöver en tänka på för att dessa ska fästa och leva över tid? Och vad betyder huvudbudskapen i en kommunikativ organisation? Johanna pratar mer om hur ledningen behöver gå först och vikten av att synka så att alla...


Mar 21, 2024

Hur långt är ditt snöre det kommer till att vara ambassadör för din arbetsgivare? Och vad händer när det plötsligt stormar lite kring din organisation? Johanna tycker att varje ledning borde ställa sig frågan om de vill att medarbetarna ska kunna företräda bolaget och vad som då är rimligt att stötta dem...


Feb 28, 2024

Ett fullmatat avsnitt om vardagskommunikation för icke-kommunikatörer, vilket är en hörnsten för att skapa en kommunikativ organisation. Johanna inleder med frågan ”Hur skulle du reagera om det plötsligt slogs fast att du som medarbetare får veta att det finns krav på din kommunikation och att det...


Feb 8, 2024

Jenny och Johanna är tillbaka efter ett extra långt jullov och tar sig an det breda temat om hur man får ihop arbetetet med den interna och externa kommunikationen. Att jobba casebaserat, kurera tillsammans och över organisatoriska gränser är en del som duon djupar kring. Och hur hänger värderingsarbete ihop med...


Dec 21, 2023

Som en brygga från förra avsnittet plockar Jenny och Johanna upp tråden och reflekterar kring kommunikationsklimatets roll för att skapa en kommunikativ organisation. Johanna ser att trygghet och förlåtelse är två grundbuktar för att skapa en miljö där medarbetare kan vara ansvarstagande och villiga att...