Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratipodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Apr 22, 2022

Vad händer när populistpartier tar makten? Vad kan populismens framfart i Europa betyda för Sverige? Gäster är Patrik Oksanen och Andreas Johansson Heinö. Modererar gör Tove Hovemyr. 


Apr 14, 2022

Vad skiljer liberala demokratier från illiberala? Varför är den liberala demokratin att föredra? Gäster är Hanna Wagenius och Bengt Westerberg. Modererar gör Tove Hovemyr.


Apr 5, 2022

Hur påverkas demokratin av de politiska partiernas sjunkande medlemstal? Vad behöver partierna göra för att vara relevanta för både medlemmarna och medborgarna? Gäster är Olle Wästberg och Stig-Björn Ljunggren. Modererar gör Tove Hovemyr.