Preview Mode Links will not work in preview mode

NGI - Med blikket mot bakken


Oct 28, 2022

Norge har en ledende rolle i internasjonal forskning knyttet til fangst og lagring av CO2. Skal vi nå FNS klimamål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, mener både FN og det internasjonale energibyrået IEA at å lagre flere milliarder tonn CO2 hvert år må være en del av løsningen.  

NGIs egen ekspert på CO2-lagring, geolog og seniorforsker Elin Skurtveit, forklarer hva det er som gjør at man kan lagre CO2 under havbunnen i Norge, hvordan det gjøres og ikke minst: Hvorfor det er trygt. 

Gjest: Elin Skurtveit, geolog og seniorforsker ved NGI 

Programleder: Liv Røhnebæk Bjergene