Preview Mode Links will not work in preview mode

Region Hallands Utvecklingspodd


Apr 12, 2023

En lite längre podd med Annika, projektledare för införandeprojektet. Här berättar hon om när och hur Region Hallands nya vårdinformationsstöd, Cosmic är tänkt att införas.  Frågor som besvaras är:

  • När planeras Cosmic att föras in?
  • Hur samverkar vi med de övriga Sussa regionerna i införandet?
  • Hur sker införandet?
  • Vilka system är det vi ska byta med Cosmic?
  • Hur kan jag som chef förbereda mig redan nu?

Samt mycket mer spännande information.