Preview Mode Links will not work in preview mode

Region Hallands Utvecklingspodd


Apr 26, 2023

En lite längre podd med Viktor, projektledare för införandeprojektet. Här berättar han om hur utbildarna kopplat till införandet av det nya vårdinformationsstöd, Cosmic är tänkt att genomföras.  Frågor som besvaras är:

  • Hur ser planen ut?
  • När kommer medarbetarna utbildas?
  • Hur ser utbildningarna ut?
  • Hur mycket utbildning får medarbetarna?

och mycket annat smått och gott.