Preview Mode Links will not work in preview mode

Region Hallands Utvecklingspodd


Oct 18, 2018

Ständiga förbättring är grunden i Lean. Hur får vi igång det arbetet? En som vet är Sofia Thorin-Hjalber som arbetar med utveckling på Hallands sjukhus.