Preview Mode Links will not work in preview mode

Region Hallands Utvecklingspodd


Apr 26, 2023

En kort podd där Viktor, projektledare för utbildning berättar om hur Region Hallands utbildningsplan ser ut kopplat till införandet av det nya vårdinformationsstöd, Cosmic.  Frågor som besvaras är:

  • Hur ser planen ut?
  • Hur lång är utbildningen?
  • Hur är uppbyggnaden kring utbildningarna?
  • När kommer medarbetarna utbildas?
  • Vad kan jag som chef förbereda mig med?