Preview Mode Links will not work in preview mode

Region Hallands Utvecklingspodd


Aug 28, 2023

Lyssna på Camilla och Ola som berättar om hur upphandling går till i Region Halland. Frågor såsom:

  • Varför kan vi inte handla det vi behöver på stan?
  • Hur gör man en upphandling
  • Vad innebär en direktupphandling

tas upp i detta avsnitt.