Preview Mode Links will not work in preview mode

Welcome to "Wake up podcast with Viv Trader"!

Viv is a curious person with the desire to embrace different opinions and expertise. Her focus is health, well-being, environmental and political. She holds a non-judgmental approach, and she is objective. 

Her approach is that in order for us to create change and push boundaries we need to consider all possible angles; a wider range of influences and opinions are needed. She thinks this is especially true for tasks which involve creative problem solving, innovation and collaboration. Viv's ambition is to raise your awareness and contribute to a better world. 

She is also the founder of Vivalicious Food which produces an innovative vegan baby food with added omega-3 from an algae oil (www.vivaliciousfood.com)

 

 

Nov 22, 2022

En utav de mäktigaste hållbarhetskvinnorna i Sverige!

Linnéa Engström är författare och havskämpe och har en bakgrund som grön EU-parlamentariker åren 2014-2019. Hon har skrivit den första boken och det första politiska betänkandet i EU om klimaträttvisa och feminism. Hon valdes till förste...


Nov 3, 2022

Sockerskolan växte fram ur ett behov av en sockerberoendebehandling som håller om och visar väg över lång tid i tillfrisknandet.  Jag som driver SockerSkolan heter Jessica Eibladh och har själv erfarenhet av sockerberoende och vägen mot tillfrisknande. Sockerberoende uttrycker sig på många sätt och vi som är...


Nov 3, 2022

"Under många år trodde jag att hälsa handlade om dieter och kaloriräkning. Det var först när jag började förstå hur de hormonella systemen för hunger, mättnad, fettinlagring och fettförbränning fungerade som jag blev friskare, piggare, smalare och gladare."
Ewa Meurk - Hälsoingenjören