Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykiatripodden

Dec 5, 2023

När är ett barns ilska så stark att det kan vara bra att få professionellt stöd? Och hur kan det hjälpa att se sitt barn som en Ferrari?

Avsnitt 13 av Psykiatripodden handlar om hur föräldrar och vårdnadshavare bäst kan hjälpa sina känslostarka barn.

Medverkande: Johanna Magnusson, kurator på...


Sep 4, 2023

Sömnklocka, sömntryck och sömnsjälvförtroende – hur hänger det ihop? Och vad är det som händer i hjärnan på en tonåring som gör att de bara måste sova mer?

Avsnitt 12 av Psykiatripodden handlar om hur nya verktyget sovadåligt.se kan hjälpa dig mellan 15-25 år att sova bättre.

Medverkande: Anna...


Aug 7, 2023

Vad är ett gamingberoende och hur vet du om du spelar för mycket? Och vad är det som gör att vissa spel är mer beroendeframkallande än andra?

Psykiatripodden – utblick, ett specialavsnitt om psykiatriforskning utanför Halland, handlar om gamingberoende – att vara beroende av att spela dataspel.


Jul 17, 2023

Mag- och tarmsjukdomen IBS drabbar runt var tionde svensk. Kan terapi vara nyckeln till att bli frisk? Och vad säger det i så fall om hur kropp och huvud hänger ihop?

Psykiatripodden – utblick är ett specialavsnitt där vi utforskar psykiatrins gränsland och handlar om hur terapi kan hjälpa vid en...


Jun 26, 2023

Allt fler barn och unga söker sig till Bup, såväl i Halland som i landet i stort. Innebär det att allt fler barn mår så dåligt att de behöver psykiatrisk specialisvård, och i så fall varför? Och stämmer medias bild om kökaos och personalflykt?

Medverkande: Martin Rödholm, specialistläkare i psykiatri och...