Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykiatripodden

Dec 5, 2023

När är ett barns ilska så stark att det kan vara bra att få professionellt stöd? Och hur kan det hjälpa att se sitt barn som en Ferrari?

Avsnitt 13 av Psykiatripodden handlar om hur föräldrar och vårdnadshavare bäst kan hjälpa sina känslostarka barn.

Medverkande: Johanna Magnusson, kurator på...